ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
2514E Ø 111.76 3-2.4 Ø 38.1   TL   TIK NO.
EF2506E  4 Cyl.   -19   TL 89   OD    
  CD 70.75 1-4.8 R38   FT    
  TL 129.5       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
2F111100 R2F111100 P2F111100      
2F11110T          
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
D4NN-6108-AA          
793F-6110-AAA           
Surface Treatment            
0A