ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
2715E Ø 107.2 3-2.38 Ø 36.512   TL   TIK NO.
  6 Cyl.   -27.7   TL 90   OD    
  CD 71.24 1-4.75 R37   FT    
  TL 119.8       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
2F107200 R2F107200 P2F107200      
           
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
793F-6102-AAA          
           
Surface Treatment            
0A