ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
NUBIRA 1.6 Ø 79 1-1.2 Ø 18   TL 180.0 TIK NO.
NUBIRA 1.6/A 4 Cyl.   -2.9 1-1.5 TL 55   OD 83.0  
  CD 28.3 1-3.0     FT    
  TL 51.3       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
2D790200 R2D790200 P2D790200   LNSN2D790200  
2D79020W          
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
96182846 S1220014        
93740219 S1220015        
Surface Treatment 93740220 S1220016        
0A