ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
TICO Ø 68.5 1-1.2 Ø 16   TL 160.0 TIK NO.
F8C 3 Cyl.   -2.5 1-1.5 TL 53   OD 72.5  
  CD 25 1-2.8 SP18   FT    
  TL 55       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
2D685100 R2D685100 P2D685100   LNSN2D685100  
           
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
12111-A78B01-0B0 12140-78B00        
94581407 94599003        
Surface Treatment            
00