ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
3.5L Ø 96 1-1.2 Ø 24   TL   TIK NO.
3.5L/A 6 Cyl.   -4.75 1-1.5 TL 61   OD    
  CD 38.5 1-3.0 SP27   FT    
  TL 62.4       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
2C960100 R2C960100 P2C960100      
2C96010W          
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
83-51316LR          
           
Surface Treatment            
0T