ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
JETTA 1.65V Ø 81.01 1-1.5 Ø 20   TL   TIK NO.
  4 Cyl.   -2.1 1-1.75 TL 59   OD    
  CD 31.8 1-2.0 SP23C   FT    
  TL 57       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
2A810300 R2A810300 P2A810300      
           
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
           
           
Surface Treatment            
0A