ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
ADZ-I Ø 81.01 1-1.5 Ø 20   TL   TIK NO.
DS/DZ/JV/NE 4 Cyl.   -4.4 1-1.75 TL 57   OD    
MU/PH  CD 32.2 1-3.0 SP23C   FT    
  TL 62.5       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
2A810200 R2A810200 P2A810200      
           
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
           
           
Surface Treatment            
00