ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
AFN Ø 79.51 1-1.75 Ø 26   TL   TIK NO.
AEY  4 Cyl.   -17.65 1-2.0 TL 66   OD    
  CD 45.8 1-3.0 SP29C   FT    
  TL 71.8       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
2A79560E R2A79560E P2A79560E      
2A79560F          
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
94 427 700          
94 427 710          
Surface Treatment 94 427 720          
0J 94 427 730