ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
80GL Ø 79.51 1-1.75 Ø 22   TL   TIK NO.
WV/YG/YH/YK 4 Cyl.   -6.1 1-2.0 TL 53   OD    
YM/YN/YR/YT CD 41.8 1-4.0 SP25C   FT    
YV/YY  TL 73.8       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
2A795200 R2A795200 P2A795200      
           
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
RP83021          
           
Surface Treatment            
00