ENGINE TYPE PISTON PISTON RING PISTON PIN PIN BUSHING LINER LINER KIT SET
CY/DE/RA/SB Ø 76.51 1-1.75 Ø 24   TL   TIK NO.
  4 Cyl.   -1.6 1-2.0 TL 64   OD    
  CD 41.45 1-3.0 SP27C   FT    
  TL 71.7       FD    
TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO. TIK NO.  
2A765200 R2A765200 P2A765200      
2A76520T          
           
           
REFERENCE NO. REFERENCE NO.   REFERENCE NO. REFERENCE NO.  
           
           
Surface Treatment            
0I